spiskowo-demokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cie w r. 1832 wrócił do Galicji, by rozpocząć gospodarkę w Jurowcach i pracować w komitecie pomocy dla emigrantów. Nastąpiło zbliżenie do ludu wiejskiego i wciągnięcie się w ramy propagandy spiskowo-demokratycznej. Żywy udział w »Związku 21« dał D-mu możność zetknięcia się z wybitnymi działaczami i pisarzami: S. Goszczyńskim, W. Polem, H. Janką, J. Gos...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo