społeczeństwo-bóg

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Emancypacja człowieka mogła być dla Marksa, głosiciela poglądu, że człowiek jest istotą tworzącą i kształtującą siebie samą, jedynie autoemancypacją człowieka. Nie „społeczeństwo-Bóg”, lecz tylko ludzie zdolni są do stworzenia takiej formy swego współżycia, która umożliwi im wszechstronne zaspokajanie swych ludzkich pragnień i potrzeb. A stan ten nastąpi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fritzhand, Marek 1978. Myśl etyczna młodego Marksa, wyd. drugie, popraw. i poszerz., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.