społeczno-ekologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 17 	Halberg (1961, 1962) sądzi, że na zsynchronizowanie wrodzonych rytmów, także rytmu snu i czuwania, w cyklu dobowym (około 24-godzinnym) wywierają nacisk połączone rytmy środowiska dwojakiego typu: „społeczno-ekologicznego” i „fizyko-chemicznego” (np. światło, pożywienie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo