społeczno-humanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) UNGARETTI zacją programu UNESCO; 3) Sekretariat, na którego czele stoi Dyrektor Generalny, wybierany na 6 lat przez Konferencję Generalną na wniosek Rady Wykonawczej; skład osobowy Sekretariatu jest oparty na zasadzie geogr.; Sekretariat (podzielony na 9 departamentów, zgrupowanych w 5 działów: oświaty, nauk ścisłych, nauk społeczno-humanistycznych i kultury, informacji i administracji) jest odpowiedzialny za wykonywanie programu bezpośredniego działania UNESCO. Państwa członkowskie utrzymują stałą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo