społeczno-organizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim, nie wiadomo kiedy, w jakim momencie, czy już podczas wojny, czy jeszcze przed jej wybuchem walka ideologicznoartystyczna „młodych“ ze „starymi“, postimpresjonistów z reprezentantami kierunków poprzedzających', bardziej zbliżonych do „realizmu“, została zakończona. Jej wynik daje się zaobserwować dopiero teraz, kiedy sześć lat społeczno-organizacyjnej martwoty pozwoliło okrzepnąć i ustalić się pewnym ląrisowan^m od dawna i od dawna przenikającym w społeczeństwo poglądom, nie zwalczanym przez hulającą przed woiną pseudokrytykę artystyczną. Zmienił się skład...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo