społeczno-przygodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SMOŁYCZ Jurij, ur. 8 VII 1900, pisarz ukr.; twórca ukr. powieści społeczno-przygodowej i fantastycznonaukowej (Ostannij Ejdżewud 1927, Prekrasni katastrofy 1928—30); w powieściach-pamfletach Piwtory ludyny (1927), Fałszywa Melpomena (1929), Po toj bik sercia (1930) piętnował tendencje nacjonalistyczne na Ukrainie; rozgłos zdobył trylogią autobiograficzną Dytynstwo, Naszi tajny, Wisimnadciatylitni (1936-38), ukazującą drogę młodego pokolenia ukr. do socjalizmu;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte