społecznokulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (użycie konektorów, zaimków, czasów itd.) i koherencja (spójność semantyczna, rozwój tematu); - albo jako słowny zapis wydarzenia komunikacji językowej, determinowany przez intencję nadawcy (i „drugiego autora”-tłumacza) oraz warunki społecznokulturowe, w jakich tekst jest tworzony; nie ma wówczas różnicy między pojęciami tekstu i dyskursu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąmbska-Prokop, Urszula (red.) 2000. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa : Educator
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte