społecznoopiekuńczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) opiekuńczego — typ samorządu wychowawczego. Z historycznego punktu widzenia zasługi Korczaka w tej dziedzinie są duże: — Korczak uczynił poważny krok naprzód, jeśli idzie o rozwój samej idei i pedagogiczną interpretację haseł samorządnego wychowania-, ponieważ podniósł samorządu dziecięcy do rangi czynnika decydującego o atmosferze, stylu pracy, układzie stosunków i organizacji zastępczego środowiska wychowawczego; — jako jeden z pierwszych polskich pedagogów Korczak zastosował na tak szeroką skalę samorząd w praktyce wychowania kompensacyjnoopiekuńczego, dając tym samym pierwszy impuls i szereg wzorów późniejszym domom dziecka, zakładom wychowawczym i innym placówkom społecznoopiekuńczym;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte