społecznoorganizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) X to cel działania. Niewątpliwie też X jest obecnie programowane intensywniej niż poprzednio. Przypuszczenie takie nasuwa się, jeśli uwzględnimy charakterystyczne cechy życia społecznego naszego 30-lecia: ogromny wzrost instytucjonalizacji i centralizacji życia społecznego, ogólna socjalizacja — wszystko to związane oczywiście przede wszystkim ze zmianami ustroju. Tak więc obecnie chyba — przeciętnie biorąc — o wiele więcej niż dawniej mówi się dla celów instytucjonalnych czy społecznoorganizacyjnych. Mówieniem naszym sterują więc dość wąskie i określone wartości. Dyskusje towarzyskie na tematy ogólnokulturalne właściwie zanikają, a znanym zjawiskiem jest, że nawet na czysto prywatnym spotkaniu rozmowa bardzo szybko przesuwa się na tematy zawodowe, czyli — wyraźnie zaprogramowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo