społecznopodobny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) aspektu socjologicznego. Bez rozstrzygania (acz rozstrzygnąć trzeba) przedstawionej tu kwestii można by już stwierdzać, że Lotman i Żółkiewski różnią się tak, jak musi się różnić logizujący semiotyk i semiotyzujący socjolog; pierwszy narzuca kulturze modele językopodobne, drugi — społecznopodobne; każdy z nich dokonuje przeakcentowania jednego z rzeczywistych aspektów rzeczywistości kulturowej — i w tym są do siebie podobni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte