społecznoprawny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teokracja — będąc nadużyciem — prowadzi ostatecznie do laicyzmu. Im mocniej wiąże się w świadomości ludzi rządy Boże z trwaniem określonych instytucji społecznoprawnych — które to trwanie nie jest z konieczności wieczne — tym łatwiej klęska teokracji pociąga za sobą pustkę ideową, laicyzm nieobecności — a nawet triumf laicyzmu fanatycznego, reakcji na nieuniknione błędy i niesprawiedliwości rządów teokratycznych. W społeczeństwie pluralistycznym wartości i siły religijne działają od wewhątrz, wypełniając zastane instytucje żywą nieformalną treścią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.