społecznoreformatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) słanym przez siły wymykające się wszelkim ziemskim, naukowym czy społecznoreformatorskim wysiłkom, a człowieka znoszącego te cierpienia otacza aureola szczególnej godności. Mechanizmy te stanowią pocieszenie warstw średnich przez to, że pokazują większe niż ich własne troski. Przynosząc cał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mencwel, Andrzej (wyb. i oprac.) 1980. W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1-2, wyd. drugie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte