spożycie-akumulacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wnioski powyższe wydają się zatem potwierdzać wnioski płynące z analizy zmian w relacji: spożycie-akumulacja. Nasuwa się jednak pytanie, czy fakt ten może świadczyć o tym, że stopa wartości dodatkowej obliczona w stosunku do pracowników najemnych związanych bezpośrednio z procesem tworzenia dochodu narodowego również nie ulega wyraźniejszym zmianom. Aby wyjaśnić tę kwestię, należy uwzględnić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sadzikowski, Wiesław 1971. Ekonomia polityczna kapitalizmu. Podręcznik dla wyższych szkół ekonomicznych, wyd. 3, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.