spowalnianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Neutrony wtórne mają, jak wiemy już, dużą prędkość. Ale neutrony prędkie mają mniejszą zdolność wywoływania rozszczepień niż neutrony powolne, tak zwane termiczne. Wyłoniło się więc zagadnienie „spowalniania“ neutronów wtórnych. W toku badań stwierdzono, że najskuteczniej można zahamować ruch prędkich neutronów przez kolejne zderzenie ich z jądrami atomów lekkich, na przykład drogą przepuszczenia ich przez substancję bogatą w ciężki wodór, beryl lub węgiel. Substan...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Konopka, Eugenia (red.) 1955. Wszechświat, życie, człowiek, wyd. 3, rozszerz., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.