spowiedź-monolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sobie swego beznadziejnego stanu budzi go do nowego życia. Iwan Ilicz zaczyna rozumieć, że puste życie filistra, jakie wiódł dotąd, pozbawione jest wartości i sensu, atoli na rozpoczęcie nowego jest za późno. Nowela ta, to spowiedź-monolog bohatera, rekonstruująca jego drogę życiową i oceniająca ją zgodnie z nowymi zasadami moralnymi. Utwór ten jest charakterystyczny dla prozy sędziwego Tołstoja. Jego bohaterem staje się teraz człowiek przeciętny, taki „jak inni”; który wiedzie zwykle pełne blasku i fałszywe moralnie życie, ale w pewnym momencie budzi się do życia „prawdziwego”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.