spragmatyzować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków ubocznych przechodzenia na miejski styl życia. Więzi społeczne w mieście są zracjonalizowane, spragmatyzowane i podporządkowane prawidłom wielkich systemów organizacyjnych — pracy, masowego relaksu, komunikacji. Wiele kontaktów angażuje ludzi nie głębiej niż pospieszna lektura gazety. Funkcją świąt byłaby propozycja innego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerwiński, Marcin 1974. Życie po miejsku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.