sprawca-autor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Każdy, kto z tego rodzaju utworami miał do czynienia, wie dobrze, że autorzy takich wierszy wszetecznyoh z zasady nie podpisują, a jeśli już, to dla niepoznaki ¡podpisują zwodniczymi nazwiskami: puszczają je zaś w obieg nie w autografach, lecz w odpisach. Stąd sprawca-autor rzadko jest tam pewny. Nawet Trembeckiego wiersze przypisywano to Naruszewiczowi, to Węgierskiemu czy innym. Po zabiegach dopiero dało się postawić czy uzasadnić domysł 0 autorze. Przy takim dochodzeniu autorstwa najpożądań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.