sprawca-oprawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzając mistrzowską „masoa ridens”. Okazuje się wreszcie, że „Hardąuanon jest jedynym żyjącym, który dokonać potrafi operacji Bucca fissa, a dziecko owo jest jedynym żyjącym, na którym operacja ta dokonana została”. Sprawcę-oprawcę z jego wytworem łączy związek prawdziwie artystyczny: jedyność wykonanego egzemplarza, który tylko przez niego mógł być stworzony. Oczywiście, pamiętajmy o nietrwałości owego wytworu: póki życia Gwynplaine’a, poty sztuki Hardąuanona. Ale też...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ja­nion, Maria, Rosiek, Stanisław (red.) 1986. Maski. T. 1-2, Gdańsk : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.