sprawdzeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków, potwierdzalne oraz falsyfikowalne. Jest to tak zwana słaba teza Duhema-Quine'a, zgodnie z którą nie można obalić definitywnie (sfalsyfikować) żadnej konkretnej hipotezy H nie będącej samodzielną jednostką sprawdzeniową i wchodzącej w skład dostatecznie szerokiego systemu, stanowiącego dopiero jako całość najmniejszą jednostkę sprawdzeniową, do jakiej hipoteza ta należy. Jest to niewątpliwie teza słuszna 34. Jej uznanie prowadzi do koncepcji zwanej holizmem teoretycznym, zgodnie z którym sprawdzanie twierdzeń teoretycznych w odosobnieniu jest niemożliwe. Warto też podkreślić, że drugą główną tezą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Such, Jan 1975. Problemy weryfikacji wiedzy. Studium metodologiczne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.