sprawny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uwierzyć, jeżeli u źródła prawdy nie poszukasz. Zabiegi jego rozciągają się nawet i do wiejskich piękności o burakowych rękach i nogach; już gdzieś zoczył mołodycę, już jej nie da pokoju, to napitkiem sobie ujmuje, to przy robocie straszy—a możny to pan! tysiące u niego sposobów, któremi swojego dopnie, bo w ostatniej potrzebie usłużni pachołcy i atamani sprawni do posługi nietylko krasawicę ale i niedźwiedzia wywiedliby z ostępu. Mimo tego wszystkiego nierównie więcej znajduje się wielbicieli ekonomów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.