sprawozdawczo-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * Ponieśmy książkę w masy chłopskie — to główne hasło apelu uchwalonego przez krajową naradę aktywu czytelniczego, która odbyła się w dniu 31.X.ub. r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Hasło to jest tytułem artykułu sprawozdawczo-krytycznego Tadeusza Gonera (Zielony Sztandar, 1955, nr 46) poświęconego naradzie. Jednym z najważniejszych problemów obrad była analiza dotychczasowych wyników konkursu czytelników wiejskich, zaliczanego do najbardziej masowych imprez kulturalnych na wsi, którego ostatni etap rozwijał się pod hasłem: w każdym domu wiejskim czytelnik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.