sprawozdawczo-narracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Omawiany tu typ składni (sprawozdawczo-narracyjnej) pojawia się we wszystkich stylach, ale charakterystyczny jest dla niektórych odmian stylu urzędowego (np. sprawozdanie), dla opisowych partii dzieł naukowych, dla opisu i narracji w utworach literackich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina, Skorupka, Stanisław 1966. Stylistyka polska. Zarys, wyd. 3, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.