spuścisty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z materiałów zawartych w Słowniku chełmińsko-dobrzyńskim J. Maciejewskiego 27 wynika, że w chełmińskim Siemoniu na kilka derywatów z -isty: barwisty, czarnofarbisty, farbisty, górzysty, kamienisty, niekrwisty, mglisty, pomglisty, piaszczysty, spuścisty, zwirzysty mamy tylko jeden derywat z -ity: barzyty. (Z naszych rozważań należy wyłączyć całkowicie formacje z -owity, gdyż jak wiadomo z opracowania I. Winkler Leszczyńskiej 28, sufiks ten nie posiada obocznej postaci -owisty)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.