spuszczać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Umiałam już biegle czytać i pisać, jednak nie nudziło mi się na lekcjach, przykładałam się do nauki, starałam się najprościej siedzieć i utrzymywać zeszyty w doskonałej czystości. Nie spuszczałam przez wszystkie godziny oczu z nauczycielki, którą chciałam sobie pozyskać. Była to młodziutka, ochocza i serdeczna panna, która dopiero co została nauczycielką i z wielkim zapałem i gorliwością oddawała się nauczaniu i wychowywaniu dzieci. Kiedyśmy ją w klasie chó...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalska, Anna 1953. Na rogatce, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.