srokato

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 15 Czesław Ławrynowicz, mieszkający w powiecie lidzkim (wieś Dorże), literat amator, próbował zorganizować wydawanie jakiegoś periodyku czy też pisma zbiorowego; udało mu się zainteresować swym projektem kilku wybitniejszych literatów. Lista przyszłych współpracowników Ławrynowicza wyglądała — zdaniem Jeża — „srokato”; znaleźli się na niej: Jan Karłowicz, Piotr Chmielowski, Józef Kotarbiński, Wincenty Korotyński, Antoni Nowosielski, Henryk (?) Gliński, Aleksander (?) Skirmunt, Dłużewski, Stanisław Grudziński, Maria Szeliga, Czesław Jankowski, Marian Gawalewicz (Jeż do Orzeszkowej, list z 5 V 1879 r.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1967. Listy zebrane. T. 6, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.