staninowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niekiedy spotyka się normy wyrażone w skali staninowej (od terminu angielskiego: standard nine — standardowa dziewiątka). Jest to skala o parametrach: średnia = 5,0, odchylenie standardowe = 2,0. Formuła ^ przeliczania dla skali staninowej ma postać: 2z+5. Skala >, składa się z 9 jednostek. Na temat skali staninowej, i a także innych skal standardowych — zob. J. C. Stanley j (1964, s. 78-85) i E. E. Ghiselli (1964, s. 69-100)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sanocki, Włodzisław 1976. Kwestionariusze osobowości w psychologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.