stannica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się po stannicach. Wobec tego zaś, że Kałmykow żądał zwrotu koni i rynszt/unku buntowników, uwalniano kozaków z obozu z końmi — czasem nawet dwoma lub trzema na jednego — i wskutek tego potaniały konie we wszystkich wsiach okolicznych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.