stanowo-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) środków ich realizacji. Wiąże się on z jednej strony z dążeniem państwa do poszerzenia bazy -politycznej, niezbędnej dla skutecznego prowadzenia polityki interwencjonizmu gospodarczego, z drugiej zaś strony z dążeniem organizacji interesów do rozbudowy swych wpływów politycznych. Współczesny neokorporacjonizm, w przeciwieństwie do tradycyjnego korporacjonizmu, nie jest pomyślany jako negacja i stanowo-funkcjonalna alternatywa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo