starodolnoniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skądinąd możliwych do przyjęcia. Np. badania R.B. Leesa wskazują na lata około 700 roku jako datę rozpadu germańszczyzny zachodniej na angielski i niemiecki, podczas gdy faktycznie z tego czasu znamy już teksty pisane niewątpliwie w języku staroangielskim, zdecydowanie różne od nieco tylko późniejszych najdawniejszych tekstów starogórno- i starodolnoniemieckich; odcinek 90% pewności wynosi tu ± 300 lat - oczywiście data około roku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Łucja M. (red.) 1998. Varia linguistica, Bydgoszcz : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.