staroliberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zamierające, chociaż ich przedstawiciele żyją wśród nas. Dotyczy to przede wszystkim typu staroliberalnego. Typ narodowo-polityczny wykazuje jeszcze pewną żywotność, i to głównie w postaci najmłodszych przedstawicieli pokolenia powstaniowego i partyzanckiego, należących rzadziej do jego odłamu drobnomieszczańskiego, częściej do inteligencko-ziemiańskiego. Wprawdzie na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.