staromozaistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pogłębiły je później parokrotne podróże po Turcji (też do Turków bułgarskich), tak że Kowalski stał się niewątpliwie najlepszym ich znawcą. Ale nie ograniczył się do języka: wydał też folklorystyczną pracę o tureckich zagadkach ludowych. Inny jeszcze obszar objęła ta turkologiczna działalność: zajęcie się Karaimami, jednym z tureckich dialektów mówiącą staromozaistyczną ludnością w Trokach, Łucku, Haliczu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1960. Ze wspomnień językoznawcy, Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.