staronit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) J. produkowane są w wielu krajach i znane są pod różnymi nazwami handlowymi: j. węglowe, np. sulfougol (ZSRR), zeokarb (USA), beolit (Szwecja), eskarbo (Polska); j. syntetyczne, np. amberlite, dowex, duolite, ionac (USA), lewatit, permutit (NRF), katex, anex, staronit (CSRS), wofatit (NRD), allassion (Francja), varion (Węgry), kastel (Włochy), MK. 2, MK 3 i GM 800 (Polska). J. znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach: w technologii wody używanej do celów przem. i energetycznych oraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.