starosłowianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1223.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Z jednej strony CAed, CAedurb, ebiCAeMuearb, docAedurb, nocAedurb, npoCAeduTb, ycAeduTb, CAedotibir itd. (por. HacAedurb)\ z drugiej — CAed, CAedoearb, nocAedoearb, nocAedoeareAb, nocAedoeareAbHbLÜ, nocAedoeareAbnocTb — ze skomplikowanymi różnorodnymi odgałęzieniami: CAedoeareAb, CAedcTBiie, cAedyer, CAedcreue — cAedoearcAbHO, uccAedoearb, uccAedoeareAb, uccAedoBanue, uccAedoBaTCAbCKuü; starosłowianizm, który w języku literackim XY’III w. zmienił znaczenie npecAedoBaTt, koto — mo i homonim npecAedoBBTb mto w znaczeniu 'starać się coś osiągnąć’, npecAedoBcimie, npecAedoBareAb; z trzeciej strony nacAedoearb, nacAedue, HacAednuK, nacAedcTBo, HCLCAedHbiü; z czwartej — nocAedHiiu, nocAedbiiu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.