starosyryjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konstrukcję oryginalnej (tj. aramejskiej) formy językowej wszędzie tam, gdzie to możliwe (stosuje się tu metodę triangulacji, polegającą na odpowiednim zestawianiu różnych tłumaczeń greckich, starosyryjskich i hebrajskich), oraz na lokalizację przypowieści w biografii Jezusa. Badacze wychodzą bowiem z założenia, że teksty te „były wypowiedziami związanymi zawsze...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał (wyb.) 1980. Język i społeczeństwo, przeł. J. Arnold et al., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.