starotrzeciorzędowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nawiązywał ściśle do tektoniki i odporności wychodni skalnych. W neogenie w obrębie skośnie ustawionej płyty rozcinanej przez Czarną Przemszę wykształciła się rzeźba krawędziowa. Rozwojowi takiej rzeźby wybitnie sprzyjały cykliczne zmiany klimatu w młodszym trzeciorzędzie (Gilewska, 1963). Resztki starotrzeciorzędowej powierzchni degradacyjnej zachowały się w obrębie progu na wychodniach skał odpornych. Natomiast na wychodniach skał mało odpornych zostały wypreparowane obniżenia denudacyjne o charakterze kotlin inwersyjnych i obniżeń subsekwentnych (inwersja rzeźby), otoczonych denudacyjnym progiem czołowym zwróconym do wnętrza kotlin. W czasie nasuwania się lądolodu wzniesie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.