starowierstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We wszystkich tych pismach zajmuje Brodziński stanowisko najzupełniej, najściślej pośrednie. Nie jest to już uparte i fanatyczne starowierstwo Osińskiego, Stanisława Potockiego i innych: nie jest jeszcze ten nowy zakon, który objaśniał Mickiewicz w Krytykach i Recenzentach warszawskich. Jedne i drugie pojęcia spo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.