statystyczno-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2ri J. Barzycki. Szkice statytyczne o śmiertelności w Austrii z lat ośmiu (18751882). ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. Rzeszów 1886: J. Buszek. Przyczynek do statystyki śmiertelności głównie z chorób zakaźnych i ważniejsze jej przyczyny. Kraków b.d.; J. Merunowicz. Pogląd na śmiertelność w Galicji, t.j. od roku 1878 do 1882. „Zdrowie“. 1885. nr 1. s. 15-20: A. Zarewicz. Sprawozdanie statystyczno-lekarskie za czas od 1869 do 1894. Kraków 1895...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycN - Medycyna Nowożytna (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.