statystyczno-medyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inaczej wyglądała sytuacja z urzędowymi opracowaniami statystycznymi. W zaborze rosyjskim cechowały je: nierzetelność, niedokładność i niekompletność. W miarę dokładne wydawnictwa niemieckie nie uwzględniały narodowości. Najlepsza pod tym względem sytuacja była w zaborze austriackim. Ukazujące się tam w II połowie XIX w. opracowania statystyczno-medyczne mogą pomóc w wyjaśnieniu wielu aspektów sytuacji demograficzno-zdrowotnej społeczeństwa polskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycN - Medycyna Nowożytna (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.