stechnicyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Także i Jaspers, który (w odróżnieniu od Heideggera!) zgłosił swoje odważne veto przeciw szarlatanom, wzbogaca naszą (,,empiryczną” — chce się powiedzieć) wiedzę o hitleryzmie. Zwłaszcza gdy wybitny filozof zaczyna mówić przystępnym głosem socjologa o wpływie postępu technicznego na zanikanie pierwiastków ludzkich. Nie da się zaprzeczyć, że stechnicyzowanie otaczającego nas świata (Technisierung der Lebensumwelt) wpłynęło (i nadal wpływa) na rozluźnianie się tradycyjnego związku człowieka współczesnego z humanistyczną kulturą Zachodu. Pokolenie, którego lata dojrzewania zbiegły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.