stephanion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skorowidz rzeczowy 375 praeaurale 172, 326 profile 237, 238 profilometr Broca 237 profilowania metoda 57 prognatyzm całkowity 53, 96 — określenie 52 — szczęki dolnej 98 —- zębodołowy 53, 96 -- sposób mierzenia 167, 168 pronasale 136, 169, 326 prosthion 62, 135, 326 przedramienia długość 146 — obwody 156 przyrząd Davenporta 192: 193 pterion 63, 326 pternion 139, 158, 326 punkty projekcyjne 58 Radiale 139, 145, 327 ramienia długość 145 — obwód 155 ramion symetria 213 receptory M i N 252 rhinion 62, 327 romb miedniczny 216 równowagi czucie 276 — miara 277 rysunek w antropometrii 236 Serca pobudliwość 255 sfygmomanometr 255 siąg, pomiar 152 siluetograf Kodaka 222 siły mięśniowej próby 263 — ucisku badanie 263 skala do fotografii 242 sklepienie czaszki, rodzaje 49 skośność szeregu 294 skórne czucie 278 skórne czucie bólu 279 ciepła 280 dotyku 278 przestrzenne dynamiczne 281 ucisku 280 skóry barwa 192 określenie tablicami 192 zmiany patologiczne 194 skręcenie (torsio) kości ramiennej 113 piszczelowej 113 udowej 113 skumulowane wartości liczebności klas 295 smaku badanie 277 somatoskopia 14 sphenobasion 66, 327 spirometr 259, 260 — rodzaje 260 sphyrion 139, 148, 327 staphylion 67, 327 stawów ruchomość 269 stephanion 64, 327 stereograf Broca-Manouv r i e r a 41 stomion 136, 143, 166, 327 stopy długość 157 — obrys 158 — szerokość 158 stylion 139, 327 — ulnare 139 — radiale 139, 146 subaurale 172, 327 subnasale 136, 143, 169, 327 subspinale 62, 327 superaurale 172, 327 suprasternale 137, 143, 144 sutura metopica 50 suwak 29...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.