sterol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odchylenie dopełniacza, lecz nie dające odczynów kłaczkujących. Najmocniejszy odczyn odchylenia dopełniacza występował z antygenem homologicznym, stwierdzono jednak i odczyny krzyżowe o rozmaitym stopniu nasilenia. Nadto zbadano szereg innych steroli i innych pochodnych. Nie wdając się w szczegóły tych badań, powiedzieć można, że swoistość serologiczna steroli wiąże się z właściwościami struktury chemicznej, jak np. umieszczenie podwójnego wiązania, obecność i pozycja grup hydroksylowych itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.