sterowalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Układy sekwencyjne Do usprawnienia testowania układu sekwencyjnego może być wykorzystana każda z metod zaproponowanych dla układów kombinacyjnych. Jednakże zwiększenie sterowalności i obserwowalności układu sekwencyjnego jest możliwe przede wszystkim poprzez wprowadzenie mechanizmów łatwego zadawania i obserwacji stanu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.