stopunktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. 	System stopunktowy, zastosowany na Viydziale Filozofie zno-Historycznym z mnożnikami, które dawały pierwszeństwo przedmiotom "wiodącym", kierunkowym (dla historii, etnografii i archeologii 2 stosowano przy egzaminach z historii mnożnik 10, geogra2 fii mnożnik S, języków mnożnik 2; dla psychologii i pedagogiki z literatury polskiej 2 2 mnożnik 10, biologii mnożnik 8, języków mnożnik 2; dla historii sztuki z literatury polskiej mnoż2 nik 8, z historii mnożnik 8, języków mnożnik 4-), przy czym mnożnik stosowany dla języków był z reguły mniejszy od mnożnika stosowanego w przedmiotach kierunkowych "wiodących"* Zastosowane punktacje budziły szereg uwag krytycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sesja 1967. Sesja dydaktyczna poświęcona egzaminowi wstępnemu na I rok studiów uniwersyteckich 29-30 marca 1966 roku, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.