strategiczno-wojskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Posiadał natomiast tenże „wschód“ dużo garnizonów wojskowych, dużo urządzeń strategiczno-wojskowych, które stanowiły ubocznie główne ośrodki gospodarczego utrzymania szeregu poza tym skazanych na zagładę miasteczek, lecz przede wszystkim wyrażały cały sens „wschodniej“ polityki imperializmu niemieckiego, oskrzydlającego Polskę dwoma ramionami rozbiorczych kleszczy: pomorsko-wschodnio-pruskim i śląskim. Temu celowi służył głównie aparat komunikacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kokot, Józef 1957. Logika Poczdamu, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.