stropodachowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rą dużej dewastacji. Do prac konserwatorskich przystąpiono już w r. 1945. Odgruzowano i zabezpieczono mury pałacu przez przykrycie płytą stropodachową, wiążąc i ankrując spękane mury stalowymi ściągami, jak również zabezpieczając cenne sztukaterie i freski sklepionych sal pałacu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.