strukturalno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na bodźce zewnętrzne9. Organizm stanowi indywiduum, jedną czynnościową całość, współdziałającą z otoczeniem, zdolną do samodzielnego życia i rozwoju, a jej części składowe są podporządkowane i dostosowane do potrzeb i zadań tej całości. Organizm żywy jako całość strukturalno-funkcjonalna jest złożonym, uorganizowanym układem substancji organicznych, będących substratem prawidłowo przebiegających procesów przemiany materii i energii oraz uzewnętrzniających się czynności życiowych10...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo