strukturalno-narracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zaże. Morcinek korzysta natomiast z innej zdobyczy pozytywizmu: mianowicie z różnorodnych struktur narracyjnych: raz opowiada o losach swych bohaterów w zobiektywizowanej narracji trzecioosobowej, innym razem korzysta z subiektywnej narracji autorskiej, wreszcie pisze w formie pierwszoosobowej, oddając głos dziecięcemu uczestnikowi wydarzeń. A. Brodzka uważa, „że spojrzenie przez pryzmat psychiki dziecka należało do odkrytych w epoce, uprzywilejowanych pomysłów strukturalno-narracyjnych”48. I tę zdobycz Morcinek — wychowany przecież na literaturze pozytywistycznej oraz Żeromskim — wykorzystał do perfekcji, zwłaszcza w Czarnej Julce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna 1993. „Kolorowy rytm życia”. Studia o prozie Gustawa Morcinka, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.