strukturalno-prawny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czne obrazy naszego globu. Pierwsze wiadomości encyklopedyczne (można sobie zadać trud sprawdzenia w dziesiątkach encyklopedii) zaczynają się od państwa: państwo, tzn. jego nazwa, jest podstawowym hasłem geograficznym i zawiera zwykle na początku krótki opis cechy państwowej (sc. strukturalno-prawnej), zanim przejdzie się do opisywania cech geofizycznych, demograficznych, ekonomicznych i kulturowych. Najpierw czyta się o tym, że kraj jest monarchią, republiką lub dokładniej scharakteryzowanym tworem ustrojowym. Często zamieszcza się obok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUWr - Acta Universitatis Wratislaviensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte