strukturalno-taksonomiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym znaczeniu rozwój od gramatyki tradycyjnej poprzez gramatykę strukturalno-taksonomiczną do generatywnej gramatyki transformacyjnej — która usiłuje rozróżnić między cechami ukrytymi i konkretnymi, między właściwościami uniwersalnymi i specjalnymi — jest drogą od tezy poprzez antytezę do syntezy. Generatywna gramatyka transformacyjna przedstawia się w tym świetle w znaczeniu dialektycznym jako „negacja negacji”170...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte