strukturowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiście wydają się niewłaściwe. Hartmann występuje przede wszystkim przeciw dziejopisarstwu filozofii pojmowanej jako systemy filozoficzne. Słuszny wydaje się protest skierowany ku filozofii rozumianej jako system, gdyż w samym pojęciu systemu tkwi element strukturowości, a więc pewnej dowolności, wewnętrznej zwartości, kompletności i niesprzeczności stworzonej przez filozofa konstrukcji, co odpowiada filozofiom typu idealistycznego, ale nie jest zgodne z charakterem filozofii realistycznych, które są szczególnego rodzaju wizjami rzeczywistości, nie zaś zbudowanymi strukturami albo modelami, do których rzeczywistość z większym lub mniejszym trudem musi być dopiero dopasowywana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.